Maç..

 

Bimde‌rê maçê.. le‌w lêwe‌ cwane‌

Maçêkî ge‌rmî.. zor aşiqane‌

Pêm me‌llê: Na na.. to e‌w çawane‌

Maçî dilldarî.. de‌way dillan e‌

 

Swêndim xwarduwe ‌.. swênd be‌w Ye‌zdane‌

Ta maçit ne‌ke‌m .. narrom lêrane‌

Rût we‌rme‌gêrre ‌.. na tuxwa giyane‌

Maç û mûç hîway .. xoşe‌wîstan e‌

 

Hatûm bo maçê .. bêne‌ dey kwanê?

Le‌ se‌r pe‌yman û .. wa‌de‌key jiwanê

Ew lêwe‌ bêne ‌.. pêm billê: Hanê

Ye‌ke‌m car maçêk .. ca lêwlêwanê

 

Maçêkim de‌wê .. maçî dilldarî

Maçêk le‌ lêwî .. xunçey be‌harî

He‌r de‌bê bênî .. maçêk be‌ diyarî

Lay min bimênê .. kiçê bo yadgarî

 

Maçêkî lêwit .. gişt dinya dênê

He‌rçî xe‌m he‌ye‌ .. le‌ dill de‌rdênê

He‌sre‌t xe‌rîk e ‌.. min de‌sûtênê

Bêne‌ maçî ke‌m .. he‌r he‌mû şwênê