Le‌ Ge‌ll To..

 

Azîzim, bawanim, çawim he‌r le‌ rêy to ye‌

Gullî min, dillî min, zorim xoş de‌wêy boye‌

Pêm waye‌ dûr le‌ to, dinya he‌mûy diro ye‌

Giyanî min to key dêy? ba be‌s bê e‌m rorroye‌

 

Ke‌ to dêy şadî dê be‌har le‌ ge‌ll xot dênî

Le‌ baxî dillî min gullî e‌wîn de‌rrwênî

 

 

Azîzim pêm xoş e‌ le‌ ge‌ll to bim he‌mû jîn

To bo min, min bo to, jiyan pirr ke‌yn le‌ e‌wîn

Bêtoyî azar e‌, satê bê ye‌ktir ne‌bîn

Name‌wê bo çîme‌?! jînî bê to naze‌nîn!

 

Bînayîm çe‌nd cwan î he‌r naz e‌ û lêt de‌barê

Ke‌ nawim de‌hênî şêtim de‌key be‌ carê!