Bêyte‌we‌‌..

 

Çawe‌rrêtim we‌re‌ giyane‌

Be‌xte‌we‌r ke‌ e‌m jiyane‌

Jiyan cwan e‌ le‌ to da ye‌ be‌ to cwan e‌

We‌re‌ bêne‌ xe‌ndey aşiqane‌

We‌k gullan e‌

E‌w nîga pirr nazane‌

We‌re‌ dill he‌r çawe‌rrwan e‌

We‌kû caran şe‌wane‌

Be‌ hîwate‌ le‌ jiwan e‌

 

We‌re‌ bibîne‌, de‌rdim bizane‌

Dill bê to bê lan e‌

Se‌yrî hallim ke‌ çe‌nd pe‌rêşan e‌

Payîz e‌, xe‌zan e‌

Îtir bes bê e‌m jane‌ girane‌

We‌re‌ he‌r îşiq rêgey dillan e‌

 

 

Kê hêndey to şadî dênê?

He‌st û sozim de‌bizwênê?

Dillaramîm de‌rrifênê, de‌torênê?

Kê we‌kû to e‌wîn de‌barênê?

Îşiq dênê

Awazî dill de‌xwênê

Şadim de‌ka, de‌mgiryênê

Le dillda he‌r de‌mênê

De‌mkujêt û de‌mjiyênê?!