Supas bo hemû layek

ZakariaSupas bo hemû ewaney le her rûyekewe bêt bo amadekirdinî em berheme hawkariyan kirdim û erk û mandûbûnyan kêşa ta bem şêweye amade bû. Xoşewîstan.. Em berhemem tozêk direng be êwe geyişt, bellam amadekirdinî berhemeke kar û mandûbûn û şewnixûnî û katêkî zorî wîst bo ewey wek wîstman pêşkeş be êwey xoşewîstî bikeyn. Hîwadarim şwênêk le dilltanda bikatewe..

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia