Honrawekan: Samî Ergoşî
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 1. Qeder

 2. Maç

 3. Nîgay Pirrgo

 4. Le Gell To

 5. Canam

 6. Bêdil Hiştim

 7. Le Meyxane

 8. Çawerrêtim

 9. Tenyayî

 10. Rojanî Xoşewîstî

 11. Bêytewe

 12. Ewîn Wa Niye

 13. Çansêkî Tir

 14. Bo Kurdistan