بێ دل هشتم..

 

دلبه‌ر دخوازه‌ ڤى جانێ من بستینه‌

دلێ من دبه‌ و قه‌د ژ بۆ وێ خه‌م نینه‌

من دهێله‌ ناخوازه‌ قه‌د من ببینه‌

خوه‌دێ سه‌د هاوار گرانه‌ ئه‌ڤ برینه‌

 

من ژێ حه‌ز كر و جاره‌ك نه‌هاته‌ ڕایێ

من قه‌د ژێ نه‌دى ژ غه‌یرى ده‌رد و تایێ

جارنا من دخاپینه‌ دبێ: تێم، نایێ

عه‌مرێم وه‌ها چوو پێڕه‌ كه‌تم به‌لایێ

 

ئه‌مان ئه‌مان يار ئه‌مان ئه‌مان

تو چووی ئه‌ز مام بۆ كول و خه‌مان

 

چ خوه‌ست من دایێ من جاره‌ك نه‌گۆت: نا نا

سه‌ردارا دل وه‌كى میرا، وه‌كى خانا

ل به‌ندێ مام و خاپاندم وه‌ك نه‌زانا

عه‌مرێ من هه‌موو بر مام بۆ ده‌رد و ژانا

 

هه‌ڤالنۆ ده‌ستێم بگرن برین گرانه‌

ما كى وه‌ك من ده‌ردێ ئه‌ڤینێ دزانه‌

دلبه‌رام چوو ما بۆ چیه‌ ئه‌ڤ ژیانه‌

كى وه‌كى من دل مه‌لوول و بێ خودانه‌