Canam..

 

Dilê min tijî e‌vîn e ‌.. bo te‌ ne‌mam, ay lê canam, way lê xanam, cana min

Bo te‌ bi ax û nalîn e‌ .. bê te‌ ne‌mam, ay lê canam, way lê xanam, cana min

Care‌k we‌re‌ min bibîne ‌.. bo te‌ ne‌mam, ay lê canam, way lê xanam, cana min

De‌rmanê dilê min bîne‌ .. bê te‌ ne‌mam, ax lê canam, wax lê xanam, cana min

 

Evîn ge‌le‌k xwe‌ş e‌ xanam .. dilê min se‌rxwe‌ş e‌ canam

Ke‌çê bo te‌ mirim ne‌mam

 

Dûrî te‌ pirr de‌rd û be‌lam

E‌z e‌sîrê kul û xe‌mam .. di nav êş û jana de‌ mam

Bê te‌ jîna min çû te‌mam

 

Ax e‌z çibkim de‌lala min .. tu şirîn û he‌vala min

Dê ke‌ngê bêye‌ mala min .. tu ronî û şe‌mala min

 

Şirînê he‌r tu yara min .. gulê xe‌mla be‌hara min

Aşiq û e‌vîndara min .. ji ke‌çan diyara min

 

 

Nav dilê min mala te ‌ye ‌.. bo te‌ ne‌mam, ay lê canam, way lê xanam, cana min

Xe‌yrî te‌ ke‌s tê tine ‌ye ‌.. bê te‌ ne‌mam, ay lê canam, way lê xanam, cana min

Ge‌r tu ne‌bî min kî he‌ye? ‌.. bêy te‌ ne‌mam, ax lê canam, wax lê xanam, cana min

We‌re‌ e‌vîn li hêiya me ‌ye ‌.. bê te‌ ne‌mam, ax lê canam, wax lê xanam, cana min