Le‌ Me‌yxane‌..

 

Saqiya bade‌m bo têke ‌.. ke‌ rohim xe‌rqî xe‌mêk e‌

Ke‌ de‌mbînî dagîrsawim .. dill sûtawî çawcwanêk e‌

Îmşew se‌brim te‌nya pêk e ‌.. dinya he‌mûy şe‌rabêk e‌

Satê ne‌key le‌ bîrim key .. tuxwa he‌r mey bêne‌ û têke‌

 

Pêkê bo e‌w çawe‌ cwane‌ .. ke‌ çîrokî e‌şqêk e‌

Têke‌ dillim pirr le‌ jan e‌ .. ke‌ he‌r nîgay de‌rdêk e‌

 

Cêm bo raxe‌n le‌ me‌yxane‌ .. ke‌ dill şahî se‌rxoşan e‌

We‌rin de‌wrî mêzim bigrin .. îmşe‌w korrî dilldaran e‌

Saqî bêne‌ e‌w pêkane‌ .. he‌llyande‌m bo e‌w çawane‌

Bêne‌ xe‌mim be‌ mey bişom .. ke‌ mey de‌rmanî dillan e‌

 

Be‌ xe‌yallî e‌w çawane ‌.. ke‌ dillim şe‌ydayane‌

Hî e‌w nazdarey Kurdistan .. ke‌ bo min he‌mû jiyan e‌‌