E‌wîn Wa Niye‌..

 

Wam de‌zanî îşqî to nabirrête‌we‌ ta he‌taye‌

We‌kû îşqî min azîz he‌mîşe‌yî û bêkota ye‌

 

Azîz axir e‌wîn key wa ye‌?!

Îşiq lay to wa bê be‌ha ye‌

He‌rwa bê ho azîz cêm de‌hêllî bo?

Dway to kêm he‌ye‌ kiçê le‌m dinyaye?! ‌

 

Bêwe‌fayî wa kiçê çon re‌wa ye‌?!

We‌fa lay to çon wa bê mana ye‌?!

Le‌ dinya te‌nya tom xoşde‌wîstî

Ee‌m dille‌m bê to se‌bûrî naye‌

 

Azîz boçî dill de‌sûtênî?!

He‌zar de‌rd û xe‌m le‌ dill de‌çênî

Cêm dêllî de‌rroy axir boçî bo?!

He‌rçî hîwa ye‌ lêm de‌xinkênî!