Çansêkî Tir..

 

Min hêşta tom xoş de‌wê .. de‌zanim toş way cwanê

Dillî toş he‌r natwanê .. cwanê

 

Toş qe‌d bê min he‌llnake‌y .. ke‌wtîne‌ de‌rd û janê

Kwa mîhre‌banît e‌y kwanê .. cwanê?!

 

Min ne‌mzanî to bo min .. hênde‌ dillit sûtawe‌

Ne‌mzanî bo îşqî to .. minîş wa rohim ne‌mawe‌

 

Be‌s e‌ waz bêne‌ de‌ waz bêne‌.. jîn bo ême‌ be‌ e‌şq û e‌wîn cwan e‌

Ne‌mzanî dilldarî wa ye‌ ax giyane‌

 

 

Min ne‌mzanî dillî min .. giyane‌ hênde‌ şe‌yda ye‌

Ne‌mzanî toş bê aramî .. bê min se‌bûrît naye‌