Laperrey Spî û Bê Dil Hiştim yekem derçû

Le laperrey fermî hunermend Zakaria le Facebook dû raprisî encamdrawn  bo destinîşankirdnî xoştirîn berhem û xoştirîn goranîyekanî hunermend Zakaria be zarawey Kirmancî le layen cemawer û aşqanîyewe.

Le raprisî yekemda bo dyarîkirdnî xoştirîn berhem ke 2912 kes beşdarîyan têda kird, berhemî (Laperrey Spî) be pley yekem hat, dway ewey 44% î beşdarbuwan be xoştirîn berhemî hunermend Zakariayan dana.

Le raprisî duwemda ke taybet bû bo dyarîkirdnî xoştirîn goranî hunermend Zakaria be zarawey Kirmancî û zyatir le 1676 kes beşdarîyan tyayda kird, goranî (Bê Dil Hiştim) be pley yekem hat dway ewey twanîy berrêjey 37% dengî beşdarbuwan bedest bihênêt.

Bo bînînî tewawî rapirsyekan serdanî laperrey Zakaria bken le Facebook

بە کوردی

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia