Peykerî Zakaria le layan Saman Hîdayet

Peykarî ZakariaSaman Hîdayetî peykersazî: Ew peykerey ke min bo Zakaria im drust kirduwe, beqad ew hunerey ew niye ke peşkeşî xellkî kirduwe...

Saman Hîdayet qutabî qonaxî
çwarêmî beşî peykersazî peymangay hunere cwanekanî hewlêre. Werray işq û xoşewîstî bo hunerekey xoî, le gell awişda xoşewîstî gewray bo Zakaria û deng û hunerekey heye. Saman le ew mawayeda destî be drust kirdenî peykerêkî Zakaria kirduwe, wek xoî le barey sazkirdenî peykereke gûtî: "Wîstim be sazkirdenî ew peykere guzaraşt le xoşewîstî xom bikem bo ew hunermende û hunerekey. Pêmwaye ew betwana ye û dekrê rezî lê bigrîn, çunke twanî xizmatêkî gewra peşkeş be xellk û hunerî goranî û muzîkî Kurdî bikat. Herwaha ew peykere wafayeke bo ew hunermende û bexşakay ke êsta le jiyanda mawe debê êsta rêzî lê bigrîn, herçande be sazkirdenî ew peykereş natwanîn be qad ew hunerey ew peşkaşî êmay kirduwe, êma btwanîn xizmatî bikeyn".

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia