Groupî hunermend Zakaria geşte Stockholm

Zakaria Music GroupGroupî mûzîkî hunermend Zakaria êwarey 1 October geşt e paytextî Swêd be stafî 30 kesewe. Em çend roje le xo amadekirdenda debin bo konsêrtî 5 Octoper. Em groupe maweyekî zore le gell hunermend Zakaria xerîkî rahênanin le Kurdistan. Ewey şayenî base sercam karekanî em konsêrte leser xercî hunermend xoyatî. Le layekîtirêwe radioy Metropolisî swêdî 2 October, katjimêr 17:00 çawpêkewtinêkî taybet saz dekat le gell hunermend Zakaria.

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia