Wutûwêjêkî raste û xo le gell hunermend Zakaria

ZakariaRojî 1 October hunermend Zakaria mîwandarî kira le bernamey Zayeley radioy swêd. Lem bernameyeda basî amadekirden û karekanî em konsêrtey 5 Octoberî kird. Wa leser em babateş derwa ke dellê zorbay goranyekanim pêşkêş dekem lem konsêrte wa le 2 katjmer kemtir nabê. Herwaha aşkiray kird ke beniyaze çend goranyêkî taze pêşkêş bikat lem konsêrte. Bo guwêgirtenî lêdwaneke raste û xo:
Kirte bike lêre

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia