Bigerrêwe
Release Year
Title
Listen
1999
Bigerrêwe
b1.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Şallaw
Bigerrêwe..

Bigerrêwe bo kuwê derroy
Le kuwê hewarit helldedey
Le amêzî min bitrazêy
Le her kuwê bî penahendey

Bigerrêwe newek îter le baxî dillim hellwerî
Bigerrêwe jiyan lêre nebada mirdin bêterê

Mawayeke razî dillim bê to nebê nakrêtewe
Beser hatî îşqî êma ta dunayaye nabrrêtewe

Bigerrêwe çîdî ahu henasey min ba netgirê
Bigerrêwe to newek îter le baxî dillim hellwerî

Şewan le gell yadgarî to ser dexeme namuradî
Ta ew satey detbînmewe nazanim le kuwêye şadî
Bigerrêwe jiyan lêre nebada mirdin bêterêy

1999
Serçopî
b2.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Şallaw
Serçopî..

Serçopî cêgay yarke ba serçopî bikêşê
Her kesê hellnaparê ba bedestî raykêşê
Destî yarim gullawe bazingî têdanawe
Ser pencanî awrîşime emrro le xeney nawe


Destî yarim hengwîne zulfî ler û çîn çîne
Le bo derdî xerîbî dermanî dill û jîne
Yarim wa hate şayî be xo û zulfî tatayî
Sîng û memkî bêstane degrî henarî Xuwayî


Serçopî cêgay yarke ba serçopî bikêşê
Her kesê hellnaparê ba bedestî raykêşê
Destî yarim gullawe bazingî têdanawe
Ser pencanî awrîşime emrro le xeney nawe


Naz û tîley çawî zulf û egrîcey xawî
Were ey yarî benaz şoxî ciwanî bê niyaz

Serçopî cêgay yarke ba serçopî bikêşê
Her kesê hellnaparê ba bedestî raykêşê
Destî yarim gullawe bazingî têdanawe
Ser pencanî awrîşime emrro le xeney nawe

1999
Kîje Hewlêrî
b3.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Şallaw
Kîje Hewlêrî..

Ey xatun bêrî Kîje Hewlêrî
Ey xatun bêrî şoxî Hewlêrî
Her wek nêrgizî yan gule kinêrî
Dewere pêşê dillim lêtnêşê
To kiça şêx û minî derwêşê


Derrom berêwe belay yarewe
Firmêsk le çawim dête xiwarewe
Ey xatun bêrî şoxî Hewlêrî
Her wek nêrgizî yan gule kinêrî


Le taw dûrî yar mat û şêwawim
Dill teng û peşêw xende torawim
Ey xatun bêrî şoxî Hewlêrî
Her wek nêrgizî yan gule kinêrî

1999
Çende Ciwanî
b4.mp3
bigerewe.jpg

Awaz: Necmedîn Aware
Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Şêrzad Anwer UzêrîÇende Ciwanî..

Çende ciwanî çend hêminî
Xem rewênî rû gullşenî
Şox qeşengî şerminî
Boye xoşewîstî minî

Xêlesatî ewînî dill berewe awareyi royî
Wa becêmam dillî pêkam bume kuştey tîrî xoyî
Henase sard û dill birîndar le baweşî tarîkî şew
Çawarrême belkû bêyit û le ser sînem bomxeyte xew


New nêrgizî em sallman giley le bextî deka
Dellê kiwanê bilwêrî şiwan ta be awaz xemin derka
Kiwanê bêrî kiwa jwanî ey qaspey kew leser kanî
Bo xirey çem be bê naze bûlbum kate û dillî raze

 

1999
Xelletandit em dille
b5.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Honrawe: Aram
Dabeşkirdin: Zakaria
Xelletandit em dille..

Xelletandit em dille be nîgay em çawane
Be bijangî nexşînit minit kirduwe dêwane
Ke to seyrî rojit kird ewîş zû bû şermezar
Nîgay çawekanî toye tîşkî ewî zû be zand


Ke to lay êware le mallê dêyte der
Boye ewîş wa be pele awa xoyî deka hesar
Ger beyanî to zutir hawa le xew helbistî
Bizane min çîm ewê cêgay rojgar to ey girî


Xelletandit em dille be nîgay em çawane
Be bijangî nexşînit minit kirduwe dêwane
Ke to seyrî rojit kird ewîş zû bû şermezar
Nîgay çawekanî toye tîşkî ewî zû be zand

1999
Emanê
b6.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Honrawe: Folklor
Dabeşkirdin: Zakaria
Emanê..

Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman


Çawit reşom kildarî yar eman
Biskit lûs badayî yar eman
Ew çuye pay gid yarê yar eman
Xayne feleka xirap zeman


Em diçin em diçin ser zozan
Em kuştin em kuştin gul govan
Çi xoşe ci xoşe halê ye man

Emanê emanê eman neman
Çiyakî dagirtîn miju duman
Ser barê kize halê meye man
Xayne feleka xirap zeman

1999
Nazanim çon xoşim wîstî
b7.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Hesîb Qeredaxî
Nazanim çon xoşim wîstî..

Nazanim çon xoşim wîstî
Ta ew perî xoşewîstî
Xûlyay eşqît hemû şewê
Firmêskî tazey lêm dewê


Le her kuwê bim xoşim dewêy le her kuwê bî bîret dekem
Ew cêgayey toy lê nebê bonî xerîbî lê dekem


Nazanim çon xoşim wîstî
Ta ew perî xoşewîstî
Xûlyay eşqît hemû şewê
Firmêskî tazey lêm dewê

 

1999
Wela te nagirim
b8.mp3
bigerewe.jpg

Awaz û honrawe: Folklor
Dabeşkirdin: Zakaria
Wela Te Nagirim..

Wala te nagirim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewyê wela nakşînim


Jina wî çare bê dost û yare
Wela te nagirim berxo te nastînim
Daye te nagirim babo te nastînim
Wela te nagrim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewyê wela nakşînim


Jina dû dûye çavî wî birçîye
Wela te nagirim berxo te nastînim
Daye te nagirim babo te nastînim
Wela te nagrim daye te nastînim
Babo te nagirim bîla te nastînim
Derdê hewî yê wela nakşînim

1999
Hewrî dilldarî
b9.mp3
bigerewe.jpg

Awaz: Geylan Aware
Dabeşkirdin: Zakaria
Honrawe: Serkewt ResulHewrî Dilldarî..

Rûxa hewarî diwênêy dilldarî
Nema henasey yad û yadgarî
bedestit şikand em beyte ciwane
Direng bû zanît hella bûy giyane
Way le min way le min şikawe ballim
Ferhad asame û peşêwe hallim


To çonît twanî dill be birînî
Em hemû xiwêney eşiq bibînî
Çonit beserhat herwat beserbê
Niwakey ruhit wa bê sêberbê


Ay yaran way yaran fîraq birîne
Mem bê murade lem xatû zîne


Mehzûnî dawî em perî xanem
Dillî yadêkî em çawe ciwanem
Be to ciwan bû umrî lawî min
Bo kam la royî ey hetawî min
Ax le to way le to toy birînî min
Toy gull û dirkî baxî jînî min

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia