Laperrey Zakaria le Facebookda 100 hezar laykî têperrand

Letorrî komelayetî Facebookda, Zakaria Abdulla le rîzbendî kesayetyekanî herêmî kurdistanda pley yekeme û 100.000 laykî têperranduwe.

Lem sallaney dwayîda torrî komellayetî Facebook ke nwêtrîn amrrazî sergermîye, sernicî zorbey xellkî dunyay berew lay xoy rakêş kirduwe, cige le xellkî, zorbey kesayetîye syasî, hunerî, werizşî, komellayetîyekan lem torreda laperrey taybet boxoyan kirduwetewe.
Herêmî Kurdistanîş lem rêsaye beder nîye, roj nye kesayetye syasî, roşnibîrî, hunerî, wezrişyekanî rû lew torre berifrawane cîhanîye neken, beşêkî zor le berpirsanî hîzbî, hukumî, kesayetî, rojnamewanء sermayedaranî herêmî kurdistan xerîkî rîklamkirdnin bo peycekanyan bellam yekêk lew laperre kurdyaney ke rîkordî şkanduwe least kesayetye kurdyekanî beşdar lefeyisbûkda, peycî hunermendî nawdar (Zakaria Abdulla)ye ke (106.000) laykî têperranduwe .
Serçaweyek le berêweberayetî karekanî hunermend (Zakaria) derbarey em peyce raygeyand ke "Em laperreye le layen berêweberayetî karekan, beserperşitî rastewxoy (Zakaria) berêwedebrêt, tyayda hewall, çalakî û lêdwane fermyekanî nawbrawî têda bllawdekrêtewew roj ledway rojîş jmarey hewadaranî rû lezyadbûne, zorbey peyam, komêntekan le layen Zakariaşewe dexwênrêtewe".

Ewey cêy serince peycekey Zakariaa le Facebook zor aktîve û le hemû bone ayînî, neteweyî, rûdawe gringekanda komênt û lêdwanî Zakaria bllawdekrêtewe, wek peyamî xemnakî bo karesatî bumelerzekey wan lebakûrî Kurdistan, ke dengdaneweyekî zorî hebû le mîdyakanî turkya û bakûru başurî kurdistan, çunke pêş zorbey kesayetyekan beyannamekey bllawkirdewe, herweha lebone ayînekanî wek rojî ledaykbûnî Muhemedu rojî ledaykbûnî Mesîh, cejnekan, roje mêjûyekanî gelî Kurd.
Ewaney serukarêkî zyatiryan legel torrî komellayetî Facebookda heye, zorîy jmarey laykekanî hunermend Zakaria Abdulla be berawrid bekesayetîye here dyarekanî bwarî syaset, roşnibîrîy, hunerîy serincyan radekêşêt, ke jmarey laykekanî peycî zekerya 106032 layke, lekatêkda kesayetîye nawdarekanî wek 'Adnan Kerîm 46314 layke, Nasrî Rezazî 10253 layke, Kemal Muhemed 9165 layke, Behcet Yehya 7205 layke, Heval Îbrahîm 9285 layke, Merîwan Wirya Qan' 1154 layke, Bextyar Alî   16818 layke, Şêrko Bêkes 11754 layke, Faruq Refîq 4495 layke, Newşîrwan Mistefa 20446 layke, Mesrur Barzanî 81494 layke, Berhem Sallih 43849 layke, Mensur Barzanî 48259 layke, Mela Bextyar 12426 layke, Mes'ud Barzanî 82699 layke, Nêçîrvan Barzanî 70968 layke, Alî Bapîr 6106 layke, Mela Krêkar 1356 layke.
Serçawe nzîkeke lehunermend (Zakaria)we wtî "hawrrêyanî peycekey (Zakaria) tenya kurdekan nîn, bellku besedan bekarhênerî ewrupî, Areb, Turk, Fars, rojane serdanî deken, layk, komênt denûsin, ke hemûyan gwêgrî kar hunerîyekanî Zakarian.

A: Çira Şemall
Têbînî: Em raporte le jmare (313) î rojnamey (Awêne), rojî (Sêşemme) berwarî (14-02-2012) bllawkrawetewe.

بە کوردی

Listen to whole album

Download Ringtones

Fans On Facebook

Official Zakaria Profiles

Facebook Wikipedia